LOADING TENT

TAQA Energy BV heeft gasopslag Bergermeer ontwikkeld. De gasopslag vervult voor geheel Noordwest Europa seizoensopslag voor gas. The loading tent bij locatie Boekelermeer, te Alkmaar, is dicht bij de entree gepositioneerd en dient zowel als overkapping van het laadstation voor condensaat, als architectonisch landmark voor de gasopslag.

Tentech ontwierp de tent samen met Jinx Architects en heeft het vervolgens constructief uitgewerkt tot de gerealiseerde membraanconstructie. De luifel is uitgevoerd in een PVC gecoat polyester doek, ondersteund door twee stalen hoofdmasten en een viertal stalen randmasten. Totaal heeft dit doek een oppervlak van ruim 650 m². Zowel de hoofdmasten als de randmasten worden afgetuid met staalkabels, variërend in diameter Ø24mm tot Ø40mm. De hoofdmasten reiken tot 18 meter hoogte.

Er worden hoge eisen gesteld aan de constructie en de constructieveiligheid bij een gasopslag. Dit alles heeft te maken met de locatie. Met de kans op brand of explosies is rekening gehouden door een tweede draagweg voor de constructiedelen op te nemen in het ontwerp.