Home - Blaashal: een tijdelijke binnensportaccommodatie

Blaashal: een tijdelijke binnensportaccommodatie

Een blaashal, ook wel bekend onder de naam luchthal, is een koepelvormige ruimte met een vaste bodem. Deze ruimte wordt door middel van een constant actieve ventilator voorzien van een lichte overdruk in de hal. Door de eigenschappen die een blaashal kenmerkt, is is deze ideaal inzetbaar ter overkapping van een sportveld in het winterseizoen. Door de inzet van een blaashal kan een zomersport ook ’s winters worden voortgezet. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan een tijdelijke overkapping voor een hockeyveld of tennisbaan.

Blaashal: een tijdelijke binnensportaccommodatie

Een blaashal, luchthal of ballonhal is een zeer geschikte constructie om een tijdelijke binnensportaccommodatie te faciliteren in de winter. Een blaashal wordt veelal geplaatst op bestaande sportvelden. Tentech maakt statische analyses voor de luchthallen van het bedrijf OpenCover, dat gespecialiseerd is in constructies als deze.

De blaashal is een goedkoop alternatief

Omdat een blaashal een goedkoper alternatief is dan het plaatsen van een massief gebouw, wordt het vaak gebruikt als tijdelijke accommodatie. Om deze reden is een blaashal of luchthal ook uitermate geschikt als tijdelijke accommodatie voor evenementen, beurzen en andere niet permanente activiteiten.

Het aantal blaashallen in Nederland neemt nog steeds toe. Steeds meer verenigingen maken gebruik van een semi-permanente blaashal, zodat de sporten het hele jaar door beoefend kunnen worden.

Van productieproces tot eindproduct

Tentech analyseert of er verbeteringen mogelijk zijn in het productieproces of het product zelf. Behalve in architectonische constructies past Tentech alle kennis over membraanconstructies evengoed toe in industriële toepassingen. Tentech zet haar kennis en ervaring op het gebied van membraanconstructies, constructieve veiligheid en modulaire bouwsystemen breed in. Samen met industriële opdrachtgevers ontwikkelen we nieuwe producten, optimaliseren we bedrijfsprocessen en verbeteren we producten. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in het verminderen van het aantal handelingen in het productieproces of gewichtsreductie van het eindproduct.

Contact met Tentech

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden die Tentech biedt bij de realisatie van jouw blaashal? Je kunt contact opnemen met ons door een mail te sturen naar: office@tentech.nl of door ons te bellen op: +31 30 252 18 69. Wij staan je graag te woord!