Home - Tentboek door Tentech

Tentboek door Tentech

Wat is een tentboek?

Een tentboek wordt ook wel omschreven als bouwboek voor festivals of evenementen of als Baubuch. Het tentboek bevat alle informatie over een tentconstructie die voor overheden noodzakelijk is om een vergunning te kunnen verlenen voor het gebruik van de tent. Je kunt hierbij denken aan tentconstructies voor festivals en evenementen, maar ook voor tenten in de industriële sector. Tevens is de informatie nodig om het veiligheidsplan mee in te vullen. Het tentboek sluit aan bij huidig geldende Eurocodes. Voor de Nederlandse markt legt Tentech zich toe op het vervaardigen van tentboeken voor festivals en evenementen. Tentech werkt van schets tot realisatie aan: overkappingen, festivaltenten, amfitheaters, lichtgewicht waterreservoirs en pagode tenten. Daarnaast adviseert Tentech over het veilig gebruik van tenten.

Festivals en evenementen

De demontabele paviljoens, tenten en tijdelijke overkappingen van Tentech reizen de hele wereld over. Je komt ze tegen op verschillende grote en kleinere evenementen. Tentech streeft naar een geïntegreerd ontwerp van de constructieve en bouwkundige elementen. Het demontabele karakter gaat hierbij hand in hand met esthetische kwaliteit. Bekende projecten van Tentech zijn de Volvo Ocean Race 2014-2015, de stage van Madonna voor de MDNA World Tour en de Rose Garden van Tomorrowland.

Textiele architectuur

Tentech vormt een onderdeel van het bouwteam wanneer textiel en complexe geometrische vormen worden toegepast in nieuwe of bestaande architectuur. Je kunt hierbij denken aan de overkapping van een atrium, luifels en stadions. Vaak is er sprake van een deelontwerp, waarbij we in samenspraak met architect, aannemer en opdrachtgever tot een optimale invulling komen. Tentech is actief op het gebied van architectonisch ontwerp, engineering, projectmanagement en onderzoek en ontwikkeling.

Industriële Toepassingen

Naast architectonische constructies past Tentech alle kennis over membraanconstructies ook toe in industriële toepassingen. Je kunt hierbij denken aan waterreservoirs en opslagtenten. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever komt het specialisme van Tentech naar voren. Tentech is verantwoordelijk voor productontwikkeling en -vormgeving, voor het genereren van productietekeningen en voor het testen van het eindproduct.

Ben je op zoek naar een tentboek?

Ben je op zoek naar een tentboek? Mogelijk beschik je niet meer over een (actueel) tentboek welke benodigd is voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van de tent. Eerder uitgegeven tentboeken hebben over het algemeen een geldigheidsduur van 5 jaar. Regelmatig wordt de regelgeving aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen. Een actueel tentboek dat nog niet verlopen is kan ook om verzekeringstechnische redenen vereeist zijn. Zoek je een actueel tentboek of wil je een bestaand tentboek laten toetsen aan de veiligheidsnormen van vandaag de dag? Neem dan contact op met Tentech. Wij zijn telefonisch bereikbaar op +31 30 252 18 69 of stuur ons een e-mail: office@tentech.nl.