Home - Een overkapping ontworpen door Tentech

Een overkapping ontworpen door Tentech

Tentech is een innovatief ontwerp- en adviesbureau op het gebied van lichtgewicht bouwen. Al ruim 20 jaar houdt het bedrijf dat gevestigd is in Utrecht zich ondermeer bezig met de realisatie van overkappingen. Tentech is hierbij verantwoordelijk voor de schetsen en het ontwerp van de overkapping. Vervolgens wordt het ontwerp door ingenieurs gemodelleerd en geanalyseerd. Daarnaast werkt Tentech nauw samen met partijen die het product kunnen realiseren. Door de zeer uitgereide expertise van Tentech op het gebied van lichtgewicht bouwen en nauwe betrokkenheid komt Tentech in samenspraak met de opdrachtgever altijd tot het beste resultaat.

De overkappingen die door Tentech worden gerealiseerd kennen zeer uiteenlopende toepassingen. De focus van de architecten en ingenieurs is gericht op textiele architectuur, constructies voor festivals en evenementen en overkappingen voor industriële toepassingen.

De overkapping van een atrium, luifel of stadion

Tentech is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwkundig uitwerken van de overkapping. Daarnaast biedt Tentech hulp bij het vinden van de geschikte partijen voor de daadwerkelijke realisatie. Tentech werkt samen met verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het realiseren van textiele architectuur. Denk hierbij aan lichtgewicht overkappingen van atriums, luifels of stadia. In het ontwerp staat sculpturale kwaliteit centraal in combinatie met zuivere detaillering. Uiteraard houdt Tentech rekening met de eisen die de locatie en het gebruik aan de constructie stellen. Naast het realiseren van het technisch ontwerp gaat de aandacht uit naar het ontwerp- en productieproces. Tentech is verantwoordelijk voor supervisie over de productie. Denk hierbij aan ondermeer het vertalen van het ontwerp naar op maat gemaakte snijpatronen en verbindingen. Tevens helpen wij bij het vinden en selecteren van de juiste marktpartijen voor de daadwerkelijke realisatie van de overkapping.

Een overkapping voor festivals en evenementen

De overkappingen gerealiseerd door Tentech kennen zeer veel toepassingen. Van dance event, productlancering, Floriade tot Volvo Ocean race. De door Tentech ontworpen demontabele tenten en tijdelijke paviljoens zijn dan ook terug te vinden op alle continenten. Bovendien legt Tentech zich voor de Nederlandse markt toe op het vervaardigen van tentboeken. Het tentboek bevat alle relevante informatie over een tentconstructie en het veilige gebruik hiervan. Een tentboek is voor een overheid noodzakelijk voor het verlenen van een vergunning.

Het tentboek

Het tentboek bevat alle informatie over een tentconstructie die voor overheden noodzakelijk is om een vergunning te kunnen verlenen voor het gebruik van de tent. Je kunt hierbij denken aan tentconstructies voor festivals en evenementen, maar ook voor tenten in de industriële sector. Ben je op zoek naar een tentboek? Mogelijk beschik je niet meer over een (actueel) boek welke nodig is voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van de tent. Eerder uitgegeven tentboeken hebben over het algemeen een geldigheidsduur van 5 jaar, maar de regelgeving wordt regelmatig aangepast om te kunnen voldoen aan de nieuwste veiligheidseisen.

Overkapping Tomorrowland

‘De Parel van Tomorrowland’, ‘Hors catégorie!’, ‘Mooiste festivalpodium ter wereld’. De pers was in extase over het nieuwe Rose Garden podium op Tomorrowland; een fantastische vrouwelijke draak die uit het water komt en over het podium en publiek waakt. Tentech heeft de tot 16 meter overhangende overkapping vormgegeven en uitgewerkt voor Black Sheep Productions.

Overkapping stage Madonna

StageCo ontwikkelde een indrukwekkend podium voor de MDNA world tour van Madonna met als grote vernieuwing de vrije zichtlijnen rondom de artiest. Het grote dak vormt een overkapping voor het gehele podium, maar laat de hoeken van het podium vrij. Ondanks dat er weinig kolommen onder het dak staan kan het plafond 60 ton aan visuele apparatuur dragen. Tentech ontwikkelde de opgeblazen kussens in het dak.

De ontwikkeling van festivaltenten

Tentech heeft voor Toptents een reeks van Bigtop Festivaltenten ontwikkeld en geëngineerd, variërend in breedte van 20 tot 60 meter. Dit is gedaan voor verschillende landen en continenten waarbij lokale randvoorwaarden zijn verwerkt in het begeleidende Tentboek. Van Ham tenten en Podia is één van de eerste klanten waarvoor Tentech de Tentboeken heeft verzorgd. Van Ham loopt daarmee voorop in het veilig ontwerpen en bouwen van tenten en structuren. Naast het berekenen van bestaande tentconstructies, adviseert Tentech voor Van Ham bij nieuwe tentconstructies.

Overkapping als industriële toepassing

Tentech realiseert daarnaast de overkapping van industriële projecten voor uiteenlopende toepassingen. Je kunt hierbij denken aan de overkapping van waterreservoirs, binnenplaatsen en stallen. Bij de realisatie van dit type overkapping is Tentech verantwoordelijk voor de productontwikkeling, -vormgeving en -innovatie. Tevens bedenken wij de constructie en zorgen we voor procesbeheersing en -automatisering. Tot slot is Tentech verantwoordelijk voor het genereren van de productietekeningen noodzakelijk voor de realisatie.

Overige overkappingen gerealiseerd door Tentech

Naast bovenstaande opsomming realiseerde Tentech diverse andere overkappingen, denk hierbij aan:

Contact

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Tentech biedt bij de realisatie van een overkapping? Neem dan contact met ons op. Het hoofdkantoor van Tentech bevindt zich in Utrecht. Je kunt contact opnemen met de organisatie door een mail te sturen naar: office@tentech.nl. Tentech is vanzelfsprekend ook telefonisch te bereiken op: +31 30 252 18 69.