• linkedin
  • instagram

Deelname in sectorbrede commissies

Tentech is Associate Partner In Tensinet een Europees netwerk voor bedrijven die actief is op het gebied van membraanconstructies, o.a. werkgroep over ETFE-constructies. Daarnaast participeert Tentech in volgende normcommissies: Eurocode Membraanconstructies (w.g. 5 van TC254), Eurocode Tentconstructies (w.g. 2 van TC 152), Eurocade Fairground and Amusement Parcs (w.g. 1 van TC 152).


Pioniers

Het vakgebied waarbinnen we opereren, is geen algemeen bekend vakgebied. De kennis die we als Tentech bezitten, hebben we verzameld op veldtochten in het buitenland, ondersteund  door onze jarenlange ervaring. We hebben experimentele wegen bewandeld, onderzoek verricht. Gecombineerd met de persoonlijke inbreng van elke medewerker, beschikt Tentech daarom over een enorm kennispotentieel, dat we graag delen om ons vak verder te brengen.


Kenniscentrum

Speciaal daartoe hebben we de Tentech Academy in het leven geroepen. Op verzoek verzorgen we cursussen, trainingen op het gebied van lichtgewicht bouwen, textiele architectuur en de toepassing van membraantechniek in industriële processen en producten.

ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen