• linkedin
  • instagram

ESF Traject

Bij Tentech staat de mens centraal. Wij vinden het belangrijk om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De afgelopen jaren heeft duurzame inzetbaarheid daarom centraal gestaan binnen de organisatie en hebben wij hier hard aan gewerkt. Door de verandering van de aard van werkzaamheden, namelijk steeds complexere projecten die in kortere tijd af moeten, is het belangrijk dat de focus op duurzame inzetbaarheid van onze mensen niet verslapt. Om die reden zijn wij het traject “De mens centraal binnen Tentech” gestart. Met dit traject willen we zorgen dat er een gezonde werkdruk blijft bestaan binnen de organisatie en medewerkers niet door stressklachten uitvallen. We willen daarom een (leer)cultuur creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om hun eigen grenzen aan te geven, elkaar durven aan te spreken, zaken bespreekbaar durven te maken en men zich bewust is van zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid. Op deze manier wordt zowel de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, als ook een betere samenwerking, gestimuleerd om zo werkdruk tegen te gaan en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Wij hebben Moniek Berende van De Groeispiegel gevraagd ons in dit traject te begeleiden.

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid voor instellingen en bedrijven, die wordt verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ESF

ontwerp- en adviesbureau voor lichtgewicht bouwen