ISLAZUL

In de Spaanse hoofdstad Madrid heeft L35 Arquitectos de shopping mall Islazul ontworpen. Tentech is bij het project betrokken als adviseur van het 10.000 m2 grote, lichtgewicht ETFE-luchtkussendak. Transparante luchtkussens in combinatie met de lichtgewicht draagconstructie zorgen dat daglicht optimaal door kan dringen tot het winkelende publiek. Een combinatie waarmee eenvoudig ingespeeld kan worden op de door de architect bepaalde vrije vorm van het atriumdak.

In het atriumdak in Islazul worden de ETFE-luchtkussens ondersteund door een uiterst lichtgewicht draagconstructie. Deze gewichtsbeperking is mogelijk door een constructieve wisselwerking tussen de staal- en ETFE-folieconstructie. Voorgespannen boogliggers ondersteunen de luchtkussens, die op hun beurt de stalen spanten stabiliseren. Extra gordingen voor zijdelingse stabiliteit zijn daardoor niet nodig. De (voor)spankrachten worden hoofdzakelijk intern in het dak overgedragen. Een zware en dure ondersteuningsconstructie is niet nodig.

Het weglaten van de gordingen vereist een vooruitstrevend veiligheidsconcept. Immers wanneer één van de luchtkussens, om wat voor reden ook, zal bezwijken heeft dit gevolgen voor de stabiliteit van de dakconstructie. Gesteld is dat de stalen liggers (sterk) mogen vervormen, maar niet bezwijken of neervallen. Anders dan bij starre constructies laten ETFE-luchtkussens deze vormveranderingen toe. Daarom kan gerekend worden met hogere vervormingen en zijn uiteindelijke lichtere liggers mogelijk. Het concept is veilig omdat geen zware elementen naar beneden kunnen vallen. Na vervorming buigen de liggers elastisch terug in de oorspronkelijke positie.

Het atriumdak volgt de gebogen lijnen van de plattegrond van de passage. De overspanningen van de boogliggers en luchtkussens variëren mee, waardoor ook in de derde dimensie een golvend dak wordt verkregen. Dit betekent dat vrijwel geen boogspant of luchtkussen identiek is aan een ander. Met behulp van computersoftware heeft Tentech de complexe luchtkussenvormen vertaald in tweedimensionale snijpatronen, waardoor in het productieproces op eenvoudige wijze met de vormvrijheid is omgegaan.