• linkedin
  • instagram
Home - kenniscentrum

Publicaties

04-2015

Bouwwereld nummer 04,  jaargang 2015, pagina’s 10 & 11

Zwevende stalen buis als drager van paviljoen

01-2013

Bouwwereld nummer 01,  jaargang 2013, pagina’s 32 tot 38

Demontabel dak zwembad Krommerijn

04-2011

Tensinews April 2011, pagina 5

Canopy at Courtyard

02-2010

Tensinews 18, p. 22

Jinso Pavilion

11-2009

Bouwwereld nummer 11, jaargang 2009, pagina’s 16 & 17

De gebouwen van ZEP vrijetijdspark

09-2009

Tensinews 17, p. 22

The Inflatable Cloud

06-2009

Bouwwereld nummer 10, jaargang 2009, p. 8-9

Voile van metaalgaas rond liftkoker

10-2008

Tensinews 15, p. 4-5

Transparant Inflatable Globe

07-2008

Tensinews 14, p. 14-15

Islazul Shopping Centre Madrid

04-2008

Stedebouw & Architectuur, thema Daken, mei 2008, 25e jaargang nr. 4, pagina’s 10-13.

ETFE LUCHTKUSSENS ISLAZUL

12-2007

Tensinews 13, p. 11

APPP Church, Maassluis

05-2006

Het Houtblad, mei 2006, pg. 44-49

De Theorie Gestaafd

04-2006

Stedebouw & Architectuur, thema Daken, 23e jaargang, nr. 4, april 2006, p. 26-27

Kerk Maassluis S&A_2006

04-1999

Stedebouw & Architectuur, thema Daken, 16e jaargang, nr. 3, april 1999, p. 12-13

De dome van het Millenium

Deelname in sectorbrede commissies

Tentech is Associate Partner In Tensinet een Europees netwerk voor bedrijven die actief is op het gebied van membraanconstructies, o.a. werkgroep over ETFE-constructies. Daarnaast participeert Tentech in volgende normcommissies: Eurocode Membraanconstructies (w.g. 5 van TC254), Eurocode Tentconstructies (w.g. 2 van TC 152), Eurocade Fairground and Amusement Parcs (w.g. 1 van TC 152).


Pioniers

Het vakgebied waarbinnen we opereren, is geen algemeen bekend vakgebied. De kennis die we als Tentech bezitten, hebben we verzameld op veldtochten in het buitenland, ondersteund  door onze jarenlange ervaring. We hebben experimentele wegen bewandeld, onderzoek verricht. Gecombineerd met de persoonlijke inbreng van elke medewerker, beschikt Tentech daarom over een enorm kennispotentieel, dat we graag delen om ons vak verder te brengen.


Kenniscentrum

Speciaal daartoe hebben we de Tentech Academy in het leven geroepen. Op verzoek verzorgen we cursussen, trainingen op het gebied van lichtgewicht bouwen, textiele architectuur en de toepassing van membraantechniek in industriële processen en producten.

Trainingen en opleiding

Tentech Academy is ontstaan om medewerkers intern op te leiden en kennis te delen. Onze kennis delen we ook extern in trainingen, lezingen en op congressen. Zo leveren wij inhoudelijke bijdragen aan TU Delft, TU/e, UT Gent, AvB Groningen, HAN, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Vrije Universiteit Brussel, IMS (Institute for Membrane Structures, Anhalt University, Dessau). Tentech staat open om ambitieuze studenten te begeleiden.


Onderzoek en ICT

Door te onderzoeken verwerven we nieuwe kennis en inzichten. Tentech is betrokken in de onderzoekscommissie Wind, Regel en Hagel van de TVD, bij het 3d-printen van een grachtenpand in het DUS Canal House project. Verder verrichten we samen met onderzoekspartners en studenten van de Technische Universiteiten onderzoek naar grid shells, adaptive constructies, tijdelijke verankering, duurzaamheid (LCA) en tensairity. In onze werkmethodiek wordt veel aandacht besteed aan integratie van softwaretools, parametrisch ontwerpen en automatisering van ontwerp- en analyseprocessen.

ESF Traject

Bij Tentech staat de mens centraal. Wij vinden het belangrijk om te werken aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. De afgelopen jaren heeft duurzame inzetbaarheid daarom centraal gestaan binnen de organisatie en hebben wij hier hard aan gewerkt. Door de verandering van de aard van werkzaamheden, namelijk steeds complexere projecten die in kortere tijd af moeten, is het belangrijk dat de focus op duurzame inzetbaarheid van onze mensen niet verslapt. Om die reden zijn wij het traject “De mens centraal binnen Tentech” gestart. Met dit traject willen we zorgen dat er een gezonde werkdruk blijft bestaan binnen de organisatie en medewerkers niet door stressklachten uitvallen. We willen daarom een (leer)cultuur creëren waarin medewerkers zich veilig voelen om hun eigen grenzen aan te geven, elkaar durven aan te spreken, zaken bespreekbaar durven te maken en men zich bewust is van zijn/haar eigen duurzame inzetbaarheid. Op deze manier wordt zowel de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, als ook een betere samenwerking, gestimuleerd om zo werkdruk tegen te gaan en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Wij hebben Moniek Berende van De Groeispiegel gevraagd ons in dit traject te begeleiden.

Dit traject wordt mede mogelijk gemaakt door de ESF subsidie duurzame inzetbaarheid voor instellingen en bedrijven, die wordt verstrekt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ESF

^